İnsan Hakları Haftası

AFİŞ


11 Aralık 2023 12:30-13:20 (Bilkent Üniversitesi Kütüphane Sanat Galerisi) (Türkçe)
Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi KASAUM
"Çalışma Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği"

12 Aralık 2023 17:30-18:20 (zoom) (İngilizce)
Prof. Dr. Melanie REID
Lincoln Memorial University
"The Law of Protests and its Impact on Human Rights"
Toplantı Kimliği : 963 1935 8107  Parola : 971632


13 Aralık 2023 12:30-13:20 (zoom) (İngilizce)
Prof. Dr. Catrin MISSELHORN
Georg-August University of Göttingen
"AI and Human Dignity"
Toplantı Kimliği : 915 6190 9987  Parola: 971632


14 Aralık 2023 12:30-13:20 (zoom) (İngilizce)
Prof. Dr. Thomas GIEGERICH
Saarland University Faculty of Law
"The Human Right to Democracy in Multilevel Systems of Government"
Toplantı Kimliği : 941 3334 3179  Parola : 971632

18 Aralık 2023 12:30-13:20 (zoom) (Türkçe)
Prof. Dr. Cemal Bali AKAL
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
"Hakların Geleceği”
Toplantı Kimliği : 930 0194 6269  Parola : 971632


19 Aralık 2023 12:30-13:20 (Bilkent Üniversitesi Kütüphane Sanat Galerisi) (Türkçe)
Gökalp İZMİR
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
"Ülkemizde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Atılması Gereken Adımlar ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar”

21 Aralık 2023 12:30-13:20 (Bilkent Üniversitesi Kütüphane Sanat Galerisi) (Türkçe))
Prof. Dr. Nesrin ALGAN
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
"Yeni Boyutlarıyla Çevre Hakkı”


Copyright © 2024, Bilkent Üniversitesi.