Dekan'ın Mesajı
Dünyadaki en eski bilim dallarından birisi olan hukuk, her toplumda farklı şekillerde gelişmiş olmakla birlikte, toplumlar arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel etkileşimler ortak paydaları çoğaltmış, farklılıkları giderek azaltmıştır. Modern toplumların gelişme hızı, her ülkenin hukuk düzeni için sürekli bir dönüşümü beraberinde getirmekte, yeni sorunlara yeni çözümler üretme kapasitesi geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır.
Etkinlikler
Sustainability
2021-2022 akademik yılı Bilkent Üniversitesinde "Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Yılı" olarak ilan edildi. Hukuk Fakültesi de bu kapsamda etkinlikler düzenledi.
Medya
Video ve Fotoğraflar
Hukuk Klinikleri

Kadına Yönelik Şiddet üzerinde çalışan öğrencilerimizin hazırladıkları afişlere erişebilirsiniz

Copyright © 2024, Bilkent Üniversitesi.