Dekan'ın Mesajı
Dünyadaki en eski bilim dallarından birisi olan hukuk, her toplumda farklı şekillerde gelişmiş olmakla birlikte, toplumlar arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel etkileşimler ortak paydaları çoğaltmış, farklılıkları giderek azaltmıştır. Modern toplumların gelişme hızı, her ülkenin hukuk düzeni için sürekli bir dönüşümü beraberinde getirmekte, yeni sorunlara yeni çözümler üretme kapasitesi geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır.
Etkinlikler
Hukuk Klinikleri

Kadına Yönelik Şiddet üzerinde çalışan öğrencilerimizin hazırladıkları afişlere erişebilirsiniz

Alumni Conferences
"ALUMNI CONFERENCES" kapsamında 2019-2020 eğitim yılında da mezunlarımız uzmanlık konularındaki bilgilerini öğrencilerimizle paylaşmaya devam ediyorlar.
Mentoring
Hukuk Fakültesi ve "Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği" ortaklığıyla 3. ve 4. sınıf öğrencileri ve mezunlar  "MENTORING PROGRAMI" kapsamında bir araya geliyorlar
Copyright © 2022, Bilkent Üniversitesi.