Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans

Kamu hukuku yüksek lisans programı, akademik özgürlük esaslarına riayet ederek öğrencilerini Türkiye’nin ve dünyanın önemli üniversitelerinde akademik kariyerlere hazırlamayı ve Türkiye’nin akademik araştırma eksikliğinin kapatılmasını amaçlar. Hukuku bir bütün olarak ele alan program, öğrencilere yalnızca yoğunlaştığı alanda değil, diğer hukuk dallarıyla etkileşimde kalması için gerekli olanağı sunar. Programın nihai hedefi, Türkiye’nin düşün yapısına ve entelektüel birikimine önemli katkılar sağlayacak olan mezunların yetiştirilmesidir.
Kamu Hukuku yüksek lisans programında öğretim görmek isteyen adayların hem Türkçe hem de İngilizce diline akademik düzeyde hâkim olmaları gerekir. Program; Sosyal Hukuk, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Uluslararası Kamu Hukuku, Vergi ve Bütçe Hukuku ve İnsan Hakları alanlarında akademik kariyer planlayan adaylara yönelik olup tüm kamu hukuku alanlarıyla bakışımlı dersleri içerisinde barındırır.

Başvuru Koşulları
              - TOEFL (IBT) 87 (*) veya
              - IELTS 6.5 (her bir bölümden en az 5.5) veya
              - Bilkent PAE C
                  (*) Türkiye'de bir devlet üniversitesince düzenlenen sınavlar kabul edilir.
                       Special Home Edition TOEFL sınavı lisansüstü program başvurularında kabul edilmeyecektir.
 
(Yurt dışında yer alan üniversitelerin hukuk fakültesinden mezun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) onaylı denklik belgelerini ibraz etmek zorundadır.)


Mülakat tarihinde geçerli dil belgesi olmayan adaylar programa kabul edilmeleri halinde güz dönemi kesin kayıt tarihine kadar gerekli belgeyi sunabilirler. Kayıt tarihine kadar geçerli bir dil sınavı sonucu edinememesi halinde adaylar, askıda kayıt yaptırabilir ve sınırlı sayıda ders alabilirler. Söz konusu belgenin bir sonraki dönem kayıtlarından önce edinilmesi gerekmektedir.


SON BAŞVURU TARİHİ : 17 Haziran 2021
Online Başvuru  :  https://stars.bilkent.edu.tr/gradapp/

MÜLAKAT TARİHİ : 28-29 Haziran 2021 

Mülakatlar Zoom programı (http://zoom.us) üzerinden yapılacaktır.
Zoom bağlantı bilgileri mülakat günü e-posta ile adaylara iletilecektir.

                
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı Müfredatı
https://stars.bilkent.edu.tr/homepage/curriculum.php?DEPT=LAWCopyright © 2021, Bilkent Üniversitesi.