Kamu Hukuku Doktora

Kamu Hukuku Doktora Programı, öğrencilere kamu hukukunun temel alanları ve uzmanlık gerektiren alanlarında üstün yeterlilik sağlayacak dersler alma imkânı sunmayı amaçlamaktadır. Özellikle küreselleşme sonucunda uluslararası hukukun da karmaşık hukuki ilişkilerin çözümlenmesinde etkisinin artması ile birlikte, gerek ulusal gerek uluslararası düzenlemelere hakim hukukçuların gelişmesi gerekliliğini göz önünde tutan program, tüm kamu hukuku alanlarıyla bakışımlı dersleri içerisinde barındırır.
Kamu Hukuku Doktora Programı kapsamında hem Türk Hukukuna hem de Uluslararası Hukuka hakim öğretim üyelerinin vermiş olduğu dersler kapsamında, belirli alanlarda uzmanlaşmak isteyen adaylar gerekli akademik yönlendirme ve desteğe erişme imkanı kazanacaktır. Buna ek olarak, adayların akademik yönteme uygun çalışma becerilerini geliştirecek olan metodoloji dersleri sayesinde, adaylar somut olay çözümlemesinde akademik olarak da desteklenen sağlam bir altyapı kazanarak, akademik çalışmalarında bu bilgi birikimi ve analiz yeteneğini kullanabilirler.
Program İngilizce ve Türkçe derslerden oluşmakta, adayların ileri derecede akademik Türkçe ve İngilizce yeterliliğine sahip olması aranmaktadır.

Başvuru Koşulları
                         - TOEFL (IBT) 87 (*) veya  
                         - IELTS 6.5 (her bir bölümden en az 5.5) ve YDS 55   veya
                         - Bilkent PAE C ve YDS 55
                          (*) Special Home Edition TOEFL sınavı lisansüstü program başvurularında kabul edilmeyecektir.
 
           (Yurt dışında yer alan üniversitelerin hukuk fakültesinden mezun olan öğrenciler
            Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) onaylı denklik belgelerini ibraz etmek zorundadır.)

           Özgeçmiş ve niyet mektubu on-line başvuru sayfasına eklenmelidir.

Mülakat tarihinde geçerli ALES sonucu olmayan adayların, programa kabul edilmeleri durumunda, Ağustos ayında yapılacak ALES sınavına girerek güz dönemi kesin kayıtlarında yeterli puan aldıklarını gösterir belgelerini ibraz etmeleri mümkündür.
Mülakat sonucunda programa kabul edilmeye hak kazanan, ancak kesin kayıt döneminde geçerli ALES belgesi ibraz edemeyen adaylar "özel öğrenci" olarak kayıt yaptırabilir ve sınırlı sayıda ders alabilirler. Söz konusu belgenin bir sonraki dönem kayıtlarından önce edinilmesi gerekmektedir.

Mülakat tarihinde geçerli dil belgesi olmayan adaylar programa kabul edilmeleri halinde güz dönemi kesin kayıt tarihine kadar gerekli belgeyi sunabilirler. Kayıt tarihine kadar geçerli bir dil sınavı sonucu edinememesi halinde adaylar, "özel öğrenci" olarak kayıt yaptırabilir ve sınırlı sayıda ders alabilirler.Söz konusu belgenin bir sonraki dönem kayıtlarından önce edinilmesi gerekmektedir.


SON BAŞVURU TARİHİ : 26 Haziran 2020
Online Başvuru  :  https://stars.bilkent.edu.tr/gradapp/

MÜLAKAT TARİHİ : 1-2 Temmuz 2020

Mülakatlar Zoom programı (http://zoom.us) üzerinden yapılacaktır.
Zoom bağlantı bilgileri mülakat günü e-posta ile adaylara iletilecektir.

              
Kamu Hukuku Doktora Programı Müfredatı
https://stars.bilkent.edu.tr/homepage/curriculum.php?DEPT=LAW
 Copyright © 2020, Bilkent Üniversitesi.