Özel Hukuk Doktora

Özel Hukuk Doktora Programı, öğrencilere özel hukukun temel alanları ve uzmanlık gerektiren alanlarında üstün yeterlilik sağlayacak dersler alma imkânı sunmayı amaçlamaktadır. Özellikle de küreselleşme ve özel hukuk ilişkilerinin uluslararası hukukun konusunu oluşturmaya başlaması ile ortaya çıkan karmaşık hukuki ilişkilerin çözümlenmesinde hukukçuların, gerek ulusal gerek uluslararası düzenlemelere hakim olmaları elzemdir. Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında hem Türk Hukukuna hem de uluslararası hukuka hakim öğretim üyelerinin vermiş olduğu dersler kapsamında, belirli alanlarda uzmanlaşmak isteyen adaylar gerekli akademik yönlendirme ve desteğe erişme imkanı kazanacaktır. Buna ek olarak, adayların akademik yönteme uygun çalışma becerilerini geliştirecek olan metodoloji dersleri sayesinde, adaylar somut olay çözümlemesinde akademik olarak da desteklenen sağlam bir altyapı kazanarak, akademik çalışmalarında bu bilgi birikimi ve analiz yeteneğini kullanabilirler.
Program İngilizce ve Türkçe derslerden oluşmakta, adayların ileri derecede akademik İngilizce yeterliliğine sahip olması aranmaktadır.

Başvuru Koşulları
                         - TOEFL (IBT) 87(*)  veya   
                         - IELTS 6.5 (her bir bölümden en az 5.5) ve YDS 55   veya
                         - Bilkent PAE C ve YDS 55
                          (*) Türkiye'de bir devlet üniversitesince düzenlenen sınavlar kabul edilir.
                                 Special Home Edition TOEFL sınavı lisansüstü program başvurularında kabul edilmeyecektir.
 
           (Yurt dışında yer alan üniversitelerin hukuk fakültesinden mezun olan öğrenciler
            Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) onaylı denklik belgelerini ibraz etmek zorundadır.)

           Özgeçmiş ve niyet mektubu on-line başvuru sayfasına eklenmelidir.


Mülakat tarihinde geçerli dil belgesi olmayan adaylar programa kabul edilmeleri halinde güz dönemi kesin kayıt tarihine kadar gerekli belgeyi sunabilirler. Kayıt tarihine kadar geçerli bir dil sınavı sonucu edinememesi halinde adaylar, askıda kayıt yaptırabilir ve sınırlı sayıda ders alabilirler. Söz konusu belgenin bir sonraki dönem kayıtlarından önce edinilmesi gerekmektedir.


SON BAŞVURU TARİHİ : 17 Haziran 2021 
Online Başvuru  :  https://stars.bilkent.edu.tr/gradapp/

MÜLAKAT TARİHİ : 30 Haziran 2021
Mülakatlar Zoom programı (http://zoom.us) üzerinden yapılacaktır.
Zoom bağlantı bilgileri mülakat günü e-posta ile adaylara iletilecektir.

               

Özel Hukuk Doktora Programı Müfredatı
https://stars.bilkent.edu.tr/homepage/curriculum.php?DEPT=LAWCopyright © 2021, Bilkent Üniversitesi.