Öğretim Üyelerimizin Kazandığı BaşarılarProf. Dr. Ece Göztepe Alman-Türk Hukukçuları Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi
23 Kasım'da Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Ece Göztepe, derneğin Genel Kurulu tarafından Alman-Türk Hukuk Derneği (Deutsch-Türkische Juristenvereinigung) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.


Dr. Hüseyin Can Aksoy’dan Yeni Bir Kitap
Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Hüseyin Can Aksoy’un üçüncü kitabı, “Sendikasyon Kredisi Alacaklarının Fer’i Teminatlarla Güvence Altına Alınması” geçtiğimiz günlerde On İki Levha Yayıncılık tarafından yayımlandı.
http://bilnews.bilkent.edu.tr/new-book-by-huseyin-can-aksoy/


Hukuk Profesörleri ICC Tahkim ve ADR Komisyonuna Atandı
12 KASIM 2018

Hukuk Fakültesi Profesörleri, Prof. Bilgin Tiryakioğlu ve Prof. Osman Berat Gürzumar Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkim ve ADR (Amicable Dispute Resolution) Komisyonu’na akademisyen ve hakem olarak atanmıştır. Bu komisyon, uyuşmazlık çözümü hizmet ve kurallarının güncel yasalara ve teknolojik gelişmelere ve uygulamacıların gelişen ihtiyaçlarına uyumunu sağlamak amacıyla kurulmuş olup Ticaret Odası’nın politikalarını ve uluslararası uyuşmazlıkların çözümündeki kurallarını belirleyen birimdir.
http://bilnews.bilkent.edu.tr/faculty-of-law-professors-join-icc-commission-on-arbitration-and-adr/


Hukuk Fakültesi Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı
16 ŞUBAT 2018
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 16 Şubat 2018 tarihinde Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumunu düzenledi. 2017’de, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından düzenlenen ilk konferans oldu.
http://bilnews.bilkent.edu.tr/law-faculty-hosts-symposium-on-the-pledge-of-movables-in-commercial-transactions/

EJLE Özel Sayısı Türkiye’deki Hukuk ve Ekonomi Konferansı’na Yer Verdi
26 EYLÜL 2016
Alanında en itibarlı ve sıklıkla atıf yapılan Avrupa Hukuk ve Ekonomi Dergisi (EJLE), özel sayısının (Volume 42, Issue I) tamamını Nisan 2014’te Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen, Uluslararası Hukuk ve Ekonomi Konferansına ayırdı.
http://bilnews.bilkent.edu.tr/ejle-special-issue-highlights-first-law-and-economics-conference-in-turkey/

Copyright © 2023, Bilkent Üniversitesi.