Fakültemizde Görev Yapmış Öğretim Üyelerimiz

Prof.Dr.
Tekin Akıllıoğlu
İdare Hukuku

Prof.Dr.
Murat Atalı
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Prof.Dr. (Yarı Zamanlı)
Haluk Emiroğlu
Roma Hukuku

Prof.Dr.
Rüçhan Işık
İş Hukuku

Prof.Dr. (Yarı Zamanlı)
Tuğrul Katoğlu
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof.Dr.
Cengiz Koçhisarlıoğlu
Medeni Hukuk

Prof.Dr. (Yarı Zamanlı)
Erden Kuntalp
Medeni Hukuk

Prof.Dr.
Kamil Mutluer
Vergi Hukuku

Prof.Dr.
Ergun Özbudun
Anayasa Hukuku

Prof.Dr.
A. Lâle Sirmen
Medeni Hukuk

Prof.Dr.
Nevzat Toroslu
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doç.Dr.
Haluk Konuralp
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Copyright © 2022, Bilkent Üniversitesi.