Dekan ve Dekan Yardımcıları

Prof.Dr. / Fakülte Dekanı
Ece Göztepe Çelebi
Anayasa Hukuku

B 209
290 33 00

Dr.Öğr.Üyesi / Dekan Yardımcısı
Ayşe Dicle Ergin
Milletlerarası Hukuk

B 210 D
290 33 80 / 290 32 68

Copyright © 2024, Bilkent Üniversitesi.