Yarı Zamanlı Akademik Kadro

Prof.Dr.
Levent Akın
İş Hukuku

Prof.Dr.
Mustafa Akkaya
Vergi Hukuku

Prof.Dr.
Haluk Emiroğlu
Roma Hukuku

Prof.Dr.
Devrim Güngör
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof.Dr.
Tuğrul Katoğlu
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof.Dr.
Erden Kuntalp
Medeni Hukuk

B 122
290 25 62

Prof.Dr.
Laura Stevenson
Özel Hukuk

Prof.Dr.
Ali Dursun Ulusoy
İdare Hukuku

Prof.Dr.
Gülriz Uygur
Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi

Doç.Dr.
Cavid Abdullahzade
Milletlerarası Hukuk

Doç.Dr.
Cafer Eminoğlu
Ticaret Hukuku

Doç.Dr.
Emel Hanağası
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doç.Dr.
Elvan Keçelioğlu
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi
Hande Bahar Aykaç
İş Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi
Tamer Bozkurt
Ticaret Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi
Ahmet Fatih Özkan
Ticaret Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi
Yeliz Şanlı Atay
İdare Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi
Kamile Türkoğlu Üstün
İdare Hukuku

Dr.
S. Cem Abanazır
Spor Hukuku

Dr.
N.Nilay Dayanç Kuzeyli
Vergi Hukuku

Dr.
Osman Remzi Günver
Ticaret Hukuku

Dr.
Paolo Michele Patocchi
Milletlerarası Özel Hukuk

Dr.
Sinan Utku
Ticaret Hukuku

Öğr.Gör.
Mehmet Can Ekzen
Özel Hukuk

Öğr.Gör.
Elif Gökşen Köstem
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Öğr.Gör.
Gönenç Gürkaynak
Özel Hukuk

Öğr.Gör.
Begüm Uğurluoğlu
Özel Hukuk

Öğr.Gör.
Ceren Ünal
Internet Hukuku

Öğr.Gör.
Ayşe Gizem Yaşar
Özel Hukuk

Copyright © 2021, Bilkent Üniversitesi.