Yarı Zamanlı Akademik Kadro

Prof.Dr. (Yarı Zamanlı)
Levent Akın
İş Hukuku

Prof.Dr. (Yarı Zamanlı)
Mustafa Akkaya
Vergi Hukuku

Prof.Dr. (Yarı Zamanlı)
Devrim Güngör
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof.Dr. (Yarı Zamanlı)
Ali Dursun Ulusoy
İdare Hukuku

Doç.Dr. (Yarı Zamanlı)
Emel Hanağası
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doç.Dr. (Yarı Zamanlı)
Fahri Gökçen Taner
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi (Yarı Zamanlı)
Fatma Umay Genç
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi
Elif Oral
Kamu Hukuku

Dr. (Yarı Zamanlı)
N.Nilay Dayanç Kuzeyli
Vergi Hukuku

Dr. (Yarı Zamanlı)
Elif Gökşen Köstem
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Dr. (Yarı Zamanlı)
Paolo Michele Patocchi
Milletlerarası Özel Hukuk

Dr. (Yarı Zamanlı)
Sinan Utku
Ticaret Hukuku

Copyright © 2023, Bilkent Üniversitesi.