Yarı Zamanlı Akademik Kadro

Prof.Dr. (Yarı Zamanlı)
Levent Akın
İş Hukuku

Prof.Dr. (Yarı Zamanlı)
Mustafa Akkaya
Vergi Hukuku

Prof.Dr. (Yarı Zamanlı)
Haluk Emiroğlu
Roma Hukuku

Prof.Dr. (Yarı Zamanlı)
Devrim Güngör
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof.Dr. (Yarı Zamanlı)
Tuğrul Katoğlu
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof.Dr. (Yarı Zamanlı)
Erden Kuntalp
Medeni Hukuk

Prof.Dr. (Yarı Zamanlı)
Ali Dursun Ulusoy
İdare Hukuku

Prof.Dr. (Yarı Zamanlı)
Gülriz Uygur
Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi

Doç.Dr. (Yarı Zamanlı)
Cavid Abdullahzade
Milletlerarası Hukuk

Doç.Dr. (Yarı Zamanlı)
Emel Hanağası
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doç.Dr. (Yarı Zamanlı)
Elvan Keçelioğlu
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doç.Dr. (Yarı Zamanlı)
Yeliz Şanlı Atay
İdare Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi (Yarı Zamanlı)
Danai Angeli
Milletlerarası Hukuk

Dr.Öğr.Üyesi (Yarı Zamanlı)
Tamer Bozkurt
Ticaret Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi (Yarı Zamanlı)
Fatma Umay Genç
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi (Yarı Zamanlı)
Kamile Türkoğlu Üstün
İdare Hukuku

Dr. (Yarı Zamanlı)
S. Cem Abanazır
Spor Hukuku

Dr. (Yarı Zamanlı)
N.Nilay Dayanç Kuzeyli
Vergi Hukuku

Dr. (Yarı Zamanlı)
Paolo Michele Patocchi
Milletlerarası Özel Hukuk

Dr. (Yarı Zamanlı)
Sinan Utku
Ticaret Hukuku

Öğr.Gör. (Yarı Zamanlı)
Mehmet Can Ekzen
Özel Hukuk

Öğr.Gör. (Yarı Zamanlı)
Elif Gökşen Köstem
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Öğr.Gör. (Yarı Zamanlı)
Gönenç Gürkaynak
Özel Hukuk

Öğr.Gör. (Yarı Zamanlı)
Ceren Ünal
Internet Hukuku

Öğr.Gör. (Yarı Zamanlı)
Ayşe Gizem Yaşar
Özel Hukuk

Copyright © 2022, Bilkent Üniversitesi.