Yarı Zamanlı Akademik Kadro

Prof.Dr.
Levent Akın
İş Hukuku

Prof.Dr.
Mustafa Akkaya
Vergi Hukuku

Prof.Dr.
Sertaç Hami Başeren
Kamu Hukuku

Prof.Dr.
Haluk Emiroğlu
Özel Hukuk

Prof.Dr.
Tuğrul Katoğlu
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof.Dr.
Erden Kuntalp
Medeni Hukuk

B 122
290 25 62

Prof.Dr.
Ali Dursun Ulusoy
İdare Hukuku

Prof.Dr.
Gülriz Uygur
Kamu Hukuku

Doç.Dr.
Cavid Abdullahzade
Kamu Hukuku

Doç.Dr.
Cafer Eminoğlu
Özel Hukuk

Doç.Dr.
Emel Hanağası
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doç.Dr.
Elvan Keçelioğlu
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi
Hande Bahar Aykaç
İş Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi
Tamer Bozkurt
Özel Hukuk

Dr.Öğr.Üyesi
Yeliz Şanlı Atay
Özel Hukuk

Dr.
Osman Remzi Günver
Özel Hukuk

Dr.
Paolo Michele Patocchi
Özel Hukuk

Dr.
Sinan Utku
Özel Hukuk

Öğr.Gör.
Gönenç Gürkaynak
Özel Hukuk

Copyright © 2020, Bilkent Üniversitesi.