Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bilkent Üniversitesi hukuk dünyasında giderek önem kazanan Ekonomi Hukuku alanında oluşturduğu tezsiz yüksek lisans programına Hukukçuları ve Hukukçu olmayan adayları davet ediyor.

Programın Amacı

• Piyasa ekonomisinin hukuki altyapısına hakim,
• Hukuk ve ekonominin etkileşimini bu disiplinlerin güncel uygulamalarına yansıtabilen,
• Rekabet hukuku ve iktisadi regülasyon alanlarında yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak

Başvuru Koşulları

            TOEFL (IBT) 87 (*) veya
            IELTS 6.5 (her bir bölümden en az 5.5) veya
            Bilkent PAE C
            (*) Türkiye'de bir devlet üniversitesince düzenlenen sınavlar kabul edilir.
                 
(Yurt dışında yer alan üniversitelerin hukuk fakültesinden mezun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) onaylı denklik belgelerini ibraz etmek zorundadır.)

 

Ders Programı

Güz Dönemi Bahar Dönemi
  Hukukun İktisadi Analizi
  (Economic Analysis of Law)
  Rekabet Hukuku
  (Competition Law)
  Rekabet Ekonomisi
  (Economics of Competition)
  Enerji Hukuku ve Politikası
  (Energy Law and Policy)
  Ekonomik Regülasyon ve Hukuk
  (Economic Regulation and Law)
   Sermaye Piyasası ve Piyasanın Kötüye Kullanılması
  (Capital Markets and Market Abuse)
  Ekonomik Kamu Hukuku
  (Public Economic Law)
  Telekomünikasyon Hukuku
  (Telecommunications Law)
  Dönem Projesi
  (Term Project)
  Banka Regülasyon Hukuku 
  (Banking Regulation Law)
    Seçmeli Ders  *
  (Elective Course)
    *  Her yıl açılacak seçmeli dersler program müfradatında yer alan seçmeli dersler listesinden belirlenir

Öğretim KadrosuCopyright © 2024, Bilkent Üniversitesi.