PANEL

 

4 ARALIK 2023

TBB AV. ÖZDEMİR ÖZOK KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av.Özdemir Özok Sok. No: 8 Balgat / ANKARA

AFİŞ

Açılış Konuşmaları 09.10 - 09.25
Av. Mustafa Köroğlu - Ankara Barosu Başkanı
Prof. Dr. Ece Göztepe - Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Birinci Oturum 09.30 - 11.10
Medeni Hukuk Alanında Kazanımlar ve Güncel Sorunlar

Oturum Başkanı   Prof. Dr. Ece Göztepe - Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Medeni Kanunun Kazanımlarını Geliştirmenin Vazgeçilmezliği
Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Türk Medeni Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Önerilerin Uluslararası Hukuk Standartları Işığında Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Cansu Kaya Kızılırmak - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Aile Hukukunda Mahkeme Temelli Arabuluculuk
Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal - TED Üniversitesi

Medeni Hukukta Nafaka
Av. Huriye Karabacak - Ankara Barosu

İkinci Oturum 11.10 - 12.40
Ceza Hukuku Teori ve Uygulamasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Oturum Başkanı   Prof. Dr. Gülriz Uygur -  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Türk Ceza Hukukunun Kadın’la İmtihanı
Prof. Dr. Türkan Yalçın - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Türk Ceza Hukuku Mevzuat ve Uygulama Diline Toplumsal Cinsiyete Duyarlık Bakımından Bakış - Online
Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut - Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Türk Ceza Muhakemesi Hukuku Uygulaması ve Cezaların Caydırıcılığı
Dr. Öğretim Üyesi Fulya Eroğlu - Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ceza Hukukuna Feminist Hukuk Çerçevesinde Bakış
Av. Selin Nakıpoğlu - İstanbul Barosu

Öğle yemeği arası - Lunch Box 12.40 - 13.30

Üçüncü Oturum  13:40 - 15:30
İş Hukuku, Sosyal Güvenlik ve Sendikal Haklar Alanında Eşitlik Bilançosu ve Güncel İhtiyaçlar

Oturum Başkanı   Doç. Dr. Hande Bahar Aykaç - Ankara Hacı Bayram Veli Üni. İİBF

Yüzüncü Yılda Eşitlik Konusunda İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kazanımlar ve Kayıplar: Bir Bilanço
Prof. Dr. Kadriye Bakırcı - Oxford Üniversitesi

İş İlişkisinde Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Bağlamında Cinsel ve Cinsiyetçi Tacizle Mücadele ve Mağdur Hakları
Dr. Çağla Erdoğan - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bakım Hizmeti Veren Kadınlara Yönelik Bir Sosyal Koruma Aracı: Bakım Sigortası
Dr. Öğretim Üyesi Özge Doğan Gökada - Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uzaktan Çalışma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Av. Ceren Fırat - Ankara Barosu

Güvencesizlik Kıskacında Kadın Emeği ve Sendikal Mücadele
Av. Sevinç Hocaoğulları - Ankara Barosu

Dördüncü Oturum 15.35 - 16.45
İş Dünyası, Ticaret Hukuku ve Yeni Teknolojiler: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Yeni Sorunlar, Yeni Mücadele Yöntemler

Oturum Başkanı   Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar - Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Sorumlu İş Dünyası: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İklim Krizi Bağlamında Değerlendirmeler
Doç. Dr. Başak Başoğlu - Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Eşitsizlikleri Sürdüren ve Yeniden Üreten Toplumsal Cinsiyet Kalıplarının Mevzuattaki Yansımaları: Türk Ticaret Kanunu Değişecek mi? ‘Adam’ Değil ‘İnsan’
Dr. Sevda Bora Çınar - Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Endüstri 4.0 ve Kadınlar: Üretim Teknolojilerindeki Tarihsel Dönüşümün Kadın Emeği Üzerindeki Etkisi
Ar. Gör. Ceren Tuğlu Olpak - Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Beşinci Oturum 16.45 - 18-40
Örgütlenme Hürriyeti

Oturum Başkanı   Av. Sevil Erkat Ceylan - Ankara Barosu

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
Av. Rukiye Leyla Süren - İstanbul Barosu

LGBTIQ+ Hakları, Örgütlenme Hürriyeti Önündeki Engeller
Av. Evrim Demirtaş - Ankara Barosu

Cumartesi Anneleri/İnsanları
Av. Jiyan Tosun - İstanbul Barosu

Akbelen Savunması
Av. Pınar Gayretli - Ankara Barosu

Sosyal Cinayet Yargılamaları
Av. Evren İşler - İstanbul Barosu

Altıncı Oturum 18.40 - 19.40
Göç, Entegrasyon ve Deprem Oturumu

Oturum Başkanı   Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan - Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

Geri Gönderme Merkezlerinde Adalete Erişim
Av. Elifcan DEMİRTAŞ - Ankara Barosu Mülteci Hakları Merkezi

6284 sayılı Yasanın Geçici Koruma Altındakiler Açısından Uygulama Pratikleri - Online
Av. Burcu Hadduroğlu - İstanbul Barosu

Deprem Sürecinde Kadınların Adalete Erişimde Yaşadığı Sorunlar
Av. Ayşe Karaca – Hatay Barosu


Copyright © 2024, Bilkent Üniversitesi.