Türkiye Adalet Akademisi ile Bilkent Üniversitesi Arasında Lisansüstü Eğitim İşbirliği

Türkiye Adalet Akademisi ile Bilkent Üniversitesi arasında hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları ile Türkiye Adalet Akademisi personelinin lisansüstü eğitim ve öğretim görmelerini temin etmek amacıyla İşbirliği Protokolü imza edilmiştir.

Bu protokole göre, hâkimler, savcılar, hâkim ve savcı adayları ile Türkiye Adalet Akademisi personelinin lisansüstü eğitim programlarına başvuru sırasında kimlik ibrazı yapmaları ve Üniversitenin ilgili programa başvuru için belirleyeceği genel şartları sağlamaları kaydıyla, öğrenim ücreti, normal öğrenim süresi için Üniversite tarafından ilan edilen ücretin %50'si kadar (toplam ücretin %50'si) indirimli olacaktır.

Öğrenim ücreti, öğrenci tarafından karşılanacak olup öğrenciler, lisansüstü eğitim için ilanda belirtilen şekilde doğrudan Üniversitenin ilgili Enstitüsüne istenilen belgelerle süresi içinde başvuru yapmalıdırlar.

İşbirliği Protokolünün burada anılmayan diğer tüm hükümleri saklıdır.


Copyright © 2022, Bilkent Üniversitesi.