II. Genç Hukukçu Araştırmacılar Sempozyumu

Sempozyum Afişi

Sempozyum web sitesi

"Genç Hukuçu Araştırmacılar Sempozyumu” atıf ve içindekiler kuralları için bkz.  http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/dosyalar/GHAS2021-Kurallar_Mart-2021.pdf
Copyright © 2021, Bilkent Üniversitesi.