Kamu Hukukçuları Platformu IX. Ulusal Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarımız,

12-13 Kasımda Bilkent Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan IX. Kamu Hukukçuları Platformu toplantısına yüz yüze katılmak istediğini bildirenlerin sayısının çok az olması sebebiyle İcra Kurulu Sempozyumun tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine karar vermiştir. 
Bilginize önemle sunar, 2022 yılında yüz yüze yapacağımız  bir toplantıda tekrar birarada olmayı ümit ederiz.


Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi
                                    (Kamu Hukukçuları Platformu İcra Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Rona Aybay, Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ece Göztepe, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Elvin Dalkılıç, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Zülfiye Yılmaz, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Oktay Uygun, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Kemal Gözler, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (E.)
Prof. Dr. Yasemin Özdek, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Selda Çağlar, Trakya Üniversitesi İİBF
Prof. Dr. Ece Göztepe, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Ozan Ergül, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Didem Yılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bildiri sunmak isteyenlerin en az “Doktor” unvanlı olması gerekmektedir.
 Bildiri özetleri 750 sözcüğü geçmemelidir.
 Bildiri özetinin sonuna 100 sözcüğü geçmeyen bir özgeçmiş eklenmelidir.
 Bildiri tam metni 8000 sözcüğü geçmemelidir.
 Bildiri özetinde sahibinin adı, soyadı, akademik unvanı, varsa kurumuna ilişkin bilgiler ve iletişim bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
 Bildirilerin sunumunun ardından, yayımlanacak nihai bildiri metinleri için sözcük/sayfa sınırlaması yoktur.

Sempozyum Takvimi
5 Nisan 2021: Sempozyum duyurusu ve bildiri özeti çağrısı
14 Mayıs 2021: Bildiri özeti gönderimi için son gün
4 Haziran 2021: Hakem değerlendirmesinden geçen ve kabul edilen özetlerin duyurulması
                           Bildiri tam metinlerinin gönderimi için çağrı
15 Ekim 2021: Bildiri tam metni gönderimi için son gün
28 Ekim 2021: Kabul edilen tam metinlerin ve sempozyum programının duyurusu
5 Kasım 2021: Toplantıya dinleyici/tartışmacı olarak kayıt yaptırmak için son gün


BİLDİRİ ÖZETLERİNİN YOLLANACAĞI ADRES:
khp2021@bilkent.edu.tr


TOPLANTININ AMACI VE ÖNEMİ

Hukukun araçsallaştırılması, siyasi politikaların bir aracı olarak kullanılarak hukukun belirsizleştirilmesi ve hukuk güvenliğinin yok edilmesi, sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde hukuk devletinin erozyona uğratılmasının araç ve sonuçları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Erozyonun bir boyutu da zihniyet değişimidir. Yani hukuk artık iktidarı sınırlandıran bir araç olarak görülmemekte, tersine iktidarın eline toplumu değiştirmek için sınırsız güç veren bir yapı olarak anlaşılmaktadır. Oysa hukuk devleti ilkesinin özünde, yalnızca devletin tüm işlemlerinin hukuki formlarda yapılması unsuru yoktur; hukukun biçimsel yönü ve içeriği açısından devlet iktidarını sınırlandırma işlevi de vardır. Aksi halde hukukun üstünlüğü kavramı bir şey ifade etmez. Hukukun içeriğini devlet iktidarı tam olarak belirleyebilir, her şeyi yapabilir hale gelirse, bu hukukun üstün olmasının ne değeri olabilir? Bu durumda hukukun üstünlüğü ilkesi, devlet iktidarını mutlaklaştırmanın aracı haline dönüşür.

Ekte duyuru afişini bulacağınız toplantı çağrısında, konuyu olabildiğince geniş tanımlayarak, günümüzde yaşanan hukuki gelişmelerin etraflı şekilde ve derinlemesine ele alınmasına olanak tanımak istedik. Kamu Hukukçuları Platformu’nun 12-13 KASIM 2021 tarihlerinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde yapılacak olan IX. toplantısında, tüketici olmamakla birlikte, afişte belirtilen konularda anayasa, idare, ceza ve genel kamu hukuku, hukuk felsefesi ve sosyolojisi başta olmak üzere, bütün hukuk dallarından hukukçulardan eleştirel, analitik ve sorunlara çözüm önerileri getiren katkılar beklenmektedir.

KHP İcra Kurulu adına
Prof. Dr. Ece Göztepe
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Program

Kamu Hukukçuları Platformu


Copyright © 2022, Bilkent Üniversitesi.