Spor ve Hukuk Sertifika Programı

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Spor ve Hukuk Sertifika Programı

Spor, son 30 yıllık süreçte büyük bir değişim geçirmiş; özellikle profesyonel spor dalları ile Olimpiyat Oyunları’nın görünürlüğü ve getirisi artmıştır. Sporda kaybedilmesi muhtemel şeyler artık yalnızca karşılaşmalar ve madalyalar değil, gelir kalemleridir de. Dolayısıyla turnuva ve karşılaşmaların oluşturulmasında hukukun müdahalesi artmıştır. Hukukileştirme olarak nitelendirilebilecek bu eğilim çerçevesinde, uluslararası ve ulusal spor federasyonları detaylı kurallar getirmiş, bunları uygulamak için konuya özel kurumlar/kurullar yaratmışlardır. Amaç, sporda mümkün mertebe adaletin sağlanmasıdır. Oyun alanındaki hatalı kararların ötesinde, spor dünyası mensuplarının disipline edilmesi ile bunların kulüplerle olan hukuki uyuşmazlıklarının hakkaniyete uygun bir şekilde sonuca bağlanması önem kazanmıştır.

Benzer süreçler ve yansımaları Türkiye için de geçerlidir. 1980’lerin sonundan itibaren özerkleşen futbol, sonraki yıllarda yayın hakları ve sponsorluklar sayesinde bir endüstri haline gelmiştir. Yine hukukileştirme sürecinde spora özel kurallar kabul edilmiş, bunların uygulanması için uluslararası federasyonların ilgili uygulamalarından etkilenilerek disiplin kurulları ve uyuşmazlık çözüm mekanizmaları oluşturulmuştur. Sporun hukuk ile içiçe geçmesi, ‘spor hukuku’ olarak adlandırılan disiplinin ortaya çıkmasına ve buna olan ilginin zamanla artmasına neden olmuştur.

Sporun toplumdaki yeri ve uzmanlaşma gerekliliği, hukukçuların bu konuya eğilmelerine neden olmuştur. Spor hukuku sertifika programları ve eğitimleri ise  hukukçuların ilgisini besleyerek eğitimli bireylerin bu sektörde yer edinmesini sağlamıştır. Bu eğilime paralel olarak, ‘Spor ve Hukuk’ sertifika programı oluşturulmuştur. Programın isminden de anlaşılacağı üzere, bu program benzerlerinden farklılıklar taşıyacaktır. Buna göre, sporun neden önemli olduğu açıklanmadan çeşitli hukuk sistemlerinde spor uyuşmazlıkları için oluşturulan emsalsiz hareket alanını anlamak mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla sporun çeşitli hukuk dalları ile etkileşiminin yanı sıra spordaki adalet anlayışının temelinin değerlendirilmesi yönünde bir program öngörülmektedir. Bunların yanı sıra espor ve mega etkinlikler (Olimpiyat Oyunları, FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası) gibi konuların incelenecek olması, programa güncel bir nitelik kazandıracaktır.

PROGRAM ve ÜCRET

BAŞVURU FORMU


Copyright © 2022, Bilkent Üniversitesi.