AYM - Bilkent Üniversitesi Ortak Konferansı

Etkinlik Afişi

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu

(Anayasa Mahkemesi YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır.)

Açış Konuşmaları
(10.00-10.30)
        Prof. Dr. Gülsev KALE, İ.D. Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
        Prof. Dr. Zühtü ARSLAN, Anayasa Mahkemesi Başkanı

I. Oturum     Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Mevcut Durum ve Öneriler
(10.40-12.15)         
                     Oturum Başkanı: Hasan Tahsin GÖKCAN, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili

10.40–10.55        Kabul Edilebilirlik İncelemesinde Süre ve Temellendirilmemiş Şikâyet Kriterleri 
                            Murat AZAKLI, Anayasa Mahkemesi Raportörü

10.55–11.10        Etkili Başvuru Hakkı Kapsamında Yapısal Değişiklikler
                            Abuzer YAZICIOĞLU, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı

11.10–11.30         Bireysel Başvuruda Avukatla Temsil: Sorunlar ve Öneriler
                             Av. Tuğçe Duygu KÖKSAL - İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı;
                             Av. Revşan Deniz ÇOBANOĞLU - Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

11.30–11.45         Türk Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Etkililiğini Artıracak Öneriler                                                                                    Prof. Dr. H. Burak GEMALMAZ - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

11.45–12.15        Soru&Cevap

12.15–13.30        Öğle Yemeği

II. Oturum  İnsan Hakları Paydaş Kurumları ve Öneriler
(13.30–15.15)
                            Oturum Başkanı: Kadir ÖZKAYA, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili 

13.30-13.45         Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarında Tespit Ettiği Yapısal Sorunlar ve Paydaş Kurumlar
                            Dr. Abdullah ÇELİK, Anayasa Mahkemesi Araştırma ve İçtihat Birimi Başraportörü

13.45-14.00         Kamu Denetçiliği Kurumunun İnsan Hakları Denetimindeki Rolü ve Öneriler 
                            Elif AÇIL, Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı

14.00 – 14.15      Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun İnsan Hakları Denetimindeki Rolü ve Öneriler 
                            Özlem DEMİR YAZAR, TİHEK İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı

14.15-14.30         İdari Yargı ve İnsan Hakları Denetimi
                            Lütfiye AKBULUT, Danıştay 10. Daire Üyesi

14.30-14.45         Adli Yargı ve İnsan Hakları Denetimi
                            Aydın ŞİMŞEK, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Üyesi

14.45-15.15        Soru& Cevap

15.15-15.30         Ara
 
III. Oturum           Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa ve İnsan Hakları Yargısında İş Yükü                                  
(15.30-16.50)
                            Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdal ONAR,
                            İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı 

15.30-15.45        İspanya’da Yapılan Reformlar Çerçevesinde Anayasa Mahkemesi Önündeki Dava Yoğunluğuna İlişkin Bir                                         Değerlendirme
                           Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU,
                           Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
                          (Çevrimiçi Katılım)

15.45-16.00       Federal Alman Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda İş Yükü ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme 
                          Prof. Dr. Ece GÖZTEPE, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

16.00 – 16.15     AİHM İnceleme ve Karar Usulleri
                           Dr. Atilla NALBANT, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Daire Türkiye Bölümü Şefi
                          (Çevrimiçi Katılım)
 
16.15-16.50       Soru&Cevap

16.50-17.00        Değerlendirme ve Kapanış


Copyright © 2022, Bilkent Üniversitesi.