Posta Yoluyla Oylama Yönteminin Güçlükleri

Dr. Harun Muratoğulları
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Anayasa Hukuku Bilim Dalı

14 Nisan 2021, Çarşamba;  18:00

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94829102750
Meeting ID: 948 2910 2750SUNUM ÖZETİ

Posta yoluyla oy kullanma gerek Avrupa ülkeleri gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nde giderek yaygınlaşan bir alternatif oylama yöntemidir. Özellikle 2020 yılı ile dünyada etkili olan Covid Pandemi süreci, bu dönemde yapılan seçimler için alternatif oylama yöntemlerini daha da ön plana çıkarmış ve posta yoluyla oylamanın kimi örneklerde bir tercih olmaktan öte, zorunlu ve ana oylama yöntemi olarak uygulanmasını gerekli kılmıştır. Yine pandemi sürecinde yapılan 3 Kasım ABD seçimlerinde, kampanya sürecinden başlayarak bugüne kadar ülke ve dünya kamuoyunu yönlendiren konuların başında, posta yoluyla oy kullanma üzerinde yürütülen tartışmalar gelmiştir. Benzer şekilde bu oylama yöntemi 2008 yılında ülkemizde de benimsenmiş, ancak Anayasa Mahkemesi'nin iptali ile uygulanamadan gündemden kalkmıştır. Posta yoluyla oy kullanma yöntemini bu düzeyde tartışmalı kılan nedir? Bu sunumun amacı, posta yoluyla oy kullanmanın hukuki ve pratik zorluklarını öz biçimde değerlendirmektir. Bu çerçevede sunum üç bölüm altında gerçekleştirilecektir. Birinci bölüm posta yoluyla oylamanın kavramsal boyutu, dünyada benimsenme gerekçeleri ve oylamanın bu yöntem altında nasıl bir süreç takip edilerek gerçekleştiği hakkında olacaktır. İkinci bölümde, posta yoluyla oylamanın doğurduğu hukuki ve pratik sorunlar ele alınacaktır. Son bölümde ise, posta yoluyla oylamanın seçimlerin güvenliğine uygun ve başarılı idare edilebilmesi adına birtakım öneriler ortaya konulacaktır.

ÖZGEÇMİŞ
Harun Muratoğulları
2005-2007 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İngilizce hazırlık ve birinci sınıfı tamamladıktan sonra, 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yatay geçiş yapmış, 2010 yılında bu üniversiteden mezun olmuştur. Ardından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk yüksek lisansı ve Millî Eğitim Bakanlığı bursu ile Queen Mary University of London'da Kamu Hukuku yüksek lisansı ve Brunel University London'da doktorasını tamamlamıştır. 2020 Şubat ayından itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında çalışmaktadır.

Yayın Tarihi: 18/12/2020

Copyright © 2021, Bilkent Üniversitesi.