Elvan Keçelioğlu
Doç.Dr.
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Uzmanlık Alanları
Ceza Hukuku
Ceza Hukuku Özel Hükümler
Ceza Usul Hukuku
Eğitim
Copyright © 2021, Bilkent Üniversitesi.