Elvan Keçelioğlu
Doç.Dr.
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Uzmanlık Alanları
Verdiği Dersler :
  • LAW 358 - Ceza Hukuku Özel Hükümler
  • LAW 411 - Ceza Usul Hukuku
Eğitim
Copyright © 2020, Bilkent Üniversitesi.