Tamer Bozkurt
Dr.Öğr.Üyesi (Yarı Zamanlı)
Ticaret Hukuku
CV  
Uzmanlık Alanları
• Ticarî İşletme Hukuku (Tacir Yardımcıları- Simsarlık)
• Şirketler Hukuku (Anonim Şirketler- Pay, Pay Devri- Pay Devrinin Sınırlandırılması)
• Kıymetli Evrak Hukuku
• Sözleşme Hürriyeti ve Anayasal Boyutu

Verdiği Dersler :
  • LAW 210 - Hukukun Temel Kavramları
  • LAW 313 - İşletme Hukuku
  • LAW 307 - Ticari İşletme Hukuku
Eğitim
  • Lisans: Hukuk, Ankara Üniversitesi (2003)
  • Yüksek Lisans: Özel Hukuk (Ticaret Hukuku), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2006)
  • Doktora: Özel Hukuk (Ticaret Hukuku), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2015)
  • Yardımcı Doçent: 2016-2017 (Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Doktor Öğretim Üyesi: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2019-2022)
  • Doktor Öğretim Üyesi: Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2022 - )

Copyright © 2024, Bilkent Üniversitesi.