BILEC

Hukuk ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BILEC)

Direktör: Prof.Dr. Çağlar Manavgat
Eş Direktör: Doç.Dr. Hüseyin Can Aksoy

 

Hukuk ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BILEC) Bilkent Üniversitesi bünyesinde, modern sanayi toplumunun temel ekonomik ve hukuki meselelerine ışık tutacak bir disiplinlerarası araştırma, yayın ve eğitim faaliyeti gerçekleştirmek suretiyle, yasa koyucunun, yargının ve idarenin işlemlerinde dayanacakları adalet ve hakkaniyet temeline, iktisadi etkinlik ve toplumsal refah perspektifini de dahil etmelerini sağlayan, hukukun üstünlüğüne dayalı bir hukuki/kurumsal yapının kurulmasına ve muhafazasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.


BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
HUKUK VE EKONOMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ'ne ulaşmak için;
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler//2016/08/20160815-1.htm/20160815.htm&main=   

İletişim 
Tel : (312) 290 34 93
E-posta : bilec@bilkent.edu.trCopyright © 2023, Bilkent Üniversitesi.